Contact

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wroclaw

Contact number: +48 884 206 847

Numer NIP: 897-185-81-78
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000741585
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy:   Lars Najda, Marco Gerald Redwitz, Andreas Knoll.

Fore more information please visit the Schaeffler Group website