Contact

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
Sagittarius Business House
ul. Sucha 2
50-086 Wrocław

Numer NIP: 521-03-24-266
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000741585
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Bauerreis Stefan, Lars Najda

Fore more information please visit the Schaeffler Polska website