Contact

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
Sagittarius Business House
ul. Sucha 2
50-086 Wrocław

Contact Schaeffler at: SGSEwroclaw
Contact number: +48 538 248 344

Numer NIP: 897-185-81-78
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000741585
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Bauerreis Stefan, Lars Najda

Fore more information please visit the Schaeffler Polska website