Impressum

Legal Notice:

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wroclaw

Contact Schaeffler at: SGSEwroclaw
Contact number: +48 538 248 344

Numer NIP: 897-185-81-78
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000741585
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy:  Lars Najda, Marco Gerald Redwitz, Andreas Knoll.