Impressum

Legal Notice:

Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.
ul. Sucha 2
50-086 Wroclaw
Poland

info.pl@schaeffler.com

Numer NIP: 897-185-81-78
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000741585
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Bauerreis Stefan, Lars Najda